Oddanie do użytku drogi w Maciejowie

29.01.2014

Oddana została do użytku droga dojazdowa wraz z infrastrukturą do budynku przy ulicy Wolności 67B w Zabrze-Maciejowie.

 

Inwestycja została realizowana zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie ustawy o drogach publicznych pomiędzy Miastem Zabrze a firmą Dąbrowscy Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej jak również robót budowlanych sfinansowane zostało w całości przez firmę. Z kolei nadzór inwestorski prowadzony był przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.
– Budowa drogi przyczynia się do poprawy układu komunikacyjnego naszego miasta i świadczy o podejmowaniu przez lokalnych przedsiębiorców współpracy z samorządem dla dobra publicznego – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Inwestycja służąca mieszkańcom jest doskonałym przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dane techniczne inwestycji:
Droga dojazdowa – nawierzchnia z kostki betonowej: – długość: 190 m; szerokość: 4,5 m
Ścieżka rowerowa – nawierzchnia tłuczniowa: szerokość 2,0 m
Chodnik – nawierzchnia z kostki betonowej: szerokość 1,5 m
Kanalizacja deszczowa: długość 160 mb
Kable energetyczne: długość 120 mb