Polski Most Krzemowy

22.01.2014

Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i tym samym przyspieszenie ich rozwoju (akcelerację).
Polski Most Krzemowy jest projektem systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o udział w Projekcie Polski Most Krzemowy w dniach od 14 do 28 stycznia 2014 r.

Korzyści z uczestnictwa w Projekcie:
1. Udział w szkoleniu na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap);
4. Finansowanie w formie pomocy de minimis.
 

Uwaga!
Koszty transportu w ramach wszystkich etapów Projektu oraz koszty pobytu (w tym zakwaterowania) w Dolinie Krzemowej uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Szczegóły dotyczące projektu na stronie -> http://mostkrzemowy.parp.gov.pl/