Zabrze przestrzenią rozwoju

Muzeum zaprasza mieszkańców do współtworzenia wystawy o kopalni "Królowa Luiza"

22.01.2014

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprezentuje pamiątki mieszkańców Zabrza i regionu na wystawie dotyczącej historii kopalni „Zabrze" (przed 1945 rokiem „Królowa Luiza"). Wystawa stanowić będzie fragment ekspozycji w ramach realizowanego projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej".

Działalność kopalni, wyrażona setkami milionów ton węgla, oddaje tylko w części skalę przedsięwzięcia, podjętego przez pionierów górnictwa na Górnym Śląsku ponad 200 lat temu. Rozwój tego ogromnego zakładu wydobywczego, jednego z największych w Europie, spowodował pojawienie się innych dziedzin przemysłu, przyczyniając się tym samym do powstania miasta Zabrza. Pokolenia naszych przodków poświęcały kopalni swój codzienny trud, w zamian otrzymując środki zapewniające utrzymanie dla siebie i rodzin.

Pragnąc upamiętnić wielką rolę, jaką kopalnia odegrała w historii, Muzeum przygotowało scenariusz ekspozycji w oparciu o posiadane zbiory, które będą uzupełnione animacjami wykorzystującymi nowoczesne techniki wystawiennicze. Wystawa będzie zlokalizowana w budynku dawnej stacji sprężarek byłej kopalni „Królowa Luiza" przy ul. Wolności 410, na trasie każdej wycieczki zwiedzającej kompleks szybu „Carnall" i Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną. Ścisłe związki kopalni z miastem i jego mieszkańcami pozostawiły liczne pamiątki, których odnalezienie mogłoby wzbogacić przyszłą wystawę.

Muzeum zaprasza wszystkich posiadających przedmioty związane z kopalnią „Zabrze"/„Królowa Luiza" (fotografie, dokumenty, plakietki, pocztówki, mundury itp.) do współtworzenia wystawy i przekazywania na tel cel posiadanych pamiątek.

Ekspozycja przygotowywana przez zespół doświadczonych historyków, scenografów i grafików komputerowych będzie spełniała kryteria nowoczesnej wystawy, przełamującej stereotyp muzeum, jako zbioru zakurzonych eksponatów w szklanych gablotach. Wybrane do wystawy muzealia prezentować będą historię kopalni zgodnie z wymogami profesjonalnego muzealnictwa, jednak osobiste pamiątki po tych, którzy tą kopalnię tworzyli, przydadzą wystawie walor autentyczności i uwiarygodnią opowiadaną historię.

Być może twoja pamiątka rodzinna stanie się cennym świadkiem historii oglądanym przez tysiące turystów z Polski i zagranicy?

Przedmioty prosimy przynosić do budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3. Maja 19 w dniach 25 stycznia, 8 i 22 lutego oraz 8 i 22 marca 2014 roku w godzinach 10.00-14.00.