Zabrze przestrzenią rozwoju

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu – oświadczenie i opłata za rok 2014

21.01.2014

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2014 r. upływa termin:
• składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2013 w danym punkcie sprzedaży
oraz
• wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2014.

Prosimy Państwa o stosowanie się do ustalonych terminów i wcześniejsze składnie oświadczeń i regulowanie należnych opłat, ponieważ konsekwencją niedopełnienia tych obowiązków jest wygaszenie zezwolenia na okres 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaszeniu zezwolenia.
Przypominamy również o obowiązku prawidłowego (zgodnego z prawdą) wypełnienia oświadczeń (kwot nie należy zaokrąglać ani w górę, ani tym bardziej w dół), ponieważ podlegają one kontroli zarówno tutejszego Urzędu (jak i Urzędu Skarbowego) i konsekwencją podania fałszywych danych jest cofnięcie zezwoleń na okres 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.