Zabrze przestrzenią rozwoju

Usługa pilotażowa Krajowego Systemu Usług w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych

17.01.2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich mikro- i małych przedsiębiorców do skorzystania z najnowszej usługi pilotażowej Krajowego Systemu Usług w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Doradcy z całej Polski przeprowadzą audyt, zidentyfikują obszary wymagające optymalizacji oraz zaproponują najlepsze rozwiązania.
 

Nowy pilotaż to szansa dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy chcą korzystać z nowoczesnych technologii, ale nie wiedzą, od czego zacząć, ani gdzie zgłosić się po pomoc. Udział w projekcie ma przynieść przedsiębiorcom realne korzyści, w tym podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników oraz wyposażenie ich w umiejętności wdrażania, modyfikacji i rozwoju technologii informacyjnych dostosowanych do specyfiki ich działalności. Dla zainteresowanych dostępne będą także szkolenia w zakresie posługiwania się wdrożonymi technologiami informacyjnymi.
Przedsiębiorcy będą mogli się także dowiedzieć, jakie trendy są obecnie najbardziej istotne w rozwoju technologii informacyjnych stosowanych do wsparcia zarządzania MSP.

Usługa jest dofinansowana w 100%. Dzięki temu przedsiębiorcy korzystający z usługi nie ponoszą żadnych kosztów związanych z doradztwem. Co więcej, kontakt z doradcą jest bardzo prosty – wystarczy osobiście udać się do najbliższego ośrodka, zadzwonić lub skontaktować się mailowo. Doradca może także zorganizować spotkanie w siedzibie przedsiębiorcy.

Usługę świadczy 9 ośrodków w całym kraju. Lista tych ośrodków oraz szczegóły dotyczące usługi dostępne są na stronie internetowej -> http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/technologie_informacyjne