W Powiatowym Urzędzie Pracy odbierzesz druki PIT 11 za 2013 r.

09.01.2014

W  Powiatowym Urzędzie Pracy  (parter, pok. od 401 do 404 zgodnie z pierwszą literą nazwiska) są do odebrania druki PIT11 za 2013r. Druki będą wydawane osobom, które pobierały zasiłki, świadczenia, stypendia w 2013r.

Akcja wydawania druków będzie trwała do 31 stycznia 2014r.

Po PIT-11 należy zgłosić się z dowodem osobistym!!