Światowy potentat w Zabrzu

08.01.2014

Przedstawiciele kierownictwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej podczas konferencji prasowej, która odbyła się 8 stycznia w Katowicach poinformowali o powstaniu nowej firmy JSW KOKS SA z siedzibą w Zabrzu, która powstała z połączenia Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” oraz Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej.
 

– Spółka będzie światowym potentatem w produkcji koksu, gdyż Polska wytwarza go już więcej nawet niż Chiny – stwierdził Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA.
– Przygotowywaliśmy się do połączenia obu firm, aby stworzyć podmiot nowoczesny i konkurencyjny – powiedział z kolei Edward Szlęk, prezes Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”.

Obecna na konferencji prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zaznaczyła, że wypracowane porozumienie dotyczące lokalizacji przedsiębiorstwa nawiązuje zarówno do górniczych tradycji, jak też aktualnego potencjału miasta. Utworzony 2 stycznia JSW KOKS SA będzie głównym odbiorcą węgla koksowego JSW SA oraz jej największym zakładem przetwórczym.
– Grupa JSW wzbudza uznanie bogatymi tradycjami, pozycją rynkową, skutecznym zarządzaniem i otwarciem na podejmowanie ambitnych wyzwań biznesowych – stwierdziła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Potencjał produkcyjny nowej spółki określono na ok. 4 mln ton koksu rocznie. Będzie on kierowany nie tylko na europejskie rynki zbytu, lecz do odbiorców w całym świecie.