Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt

07.01.2014

Ogłoszenie dot. otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2014-2015, polegającego na opiece nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Zabrze pn.: "Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu Biskupicach przy ul. Bytomskiej 133".

Szczegóły w załączniku.