Zapytanie o cenę w celu podjęcia działań przetargowych na zakup narzędzi, urządzeń, akcesorii fryzjersko-kosmetycznych

02.01.2014

W celu podjęcia działań przetargowych zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na zakup narzędzi, urządzeń, akcesorii fryzjersko-kosmetycznych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych dodatkowych w ramach projektu „Mam zawód mam prace w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Szczegóły w załączniku.