Zabrze przestrzenią rozwoju

Zawieszenie funkcjonowania punktu konsultacyjnego KSU w ZCRP

30.12.2013

Ze względu na zakończenie projektu PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shop” z dniem 01.01.2014r. zostało zawieszone funkcjonowanie punktów konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług w całym kraju – w tym również punktu konsultacyjnego usytuowanego w ZCRP.

W przypadku wznowienia działania punktów konsultacyjnych na stronie internetowej zostanie podana informacja nt. terminów dyżurów pełnionych przez konsultantów KSU w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.