Kolejne środki unijne dla Zabrza

30.12.2013

Zabrze pozyskało kolejne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na program, którego realizacja pozwoli udostępnić przedsiębiorcom tereny inwestycyjne.

Tereny te objęte są w większości statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wartość I etapu tej inwestycji przekracza 32,5 mln zł. Zabrze otrzyma blisko 28 mln zł, co stanowi aż 85 proc. wartości projektu.
Wybrany do dofinansowania projekt dotyczy „Kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze – etap I”. W jego ramach wykonane zostaną sieci kanalizacyjne i wodociągowe oraz drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Przypomnijmy, że w 2008 roku udało się doprowadzić do poszerzenia zabrzańskiej części SSE do ponad 113 hektarów. W 2011 roku wybudowano w tym rejonie ul. Goduli, której koszt wynosił 6,7 mln zł przy unijnym dofinansowaniu w wysokości 85 proc. Pierwsi przedsiębiorcy realizują już tam swoje zadania inwestycyjne. Pozyskane obecnie fundusze przyczynią się do dalszego wzrostu atrakcyjności gospodarczej miasta.