Zabrze przestrzenią rozwoju

Przedłużony termin prac Kapituły Konkursu „Zabrzański Biznesplan 2013” do 24 stycznia 2014r.

23.12.2013

Na początku września br. Prezydent Miasta Zabrze w celu wspierania przedsiębiorczości oraz pobudzenia aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu ogłosiła Konkurs pod nazwą „Zabrzański Biznesplan 2013”.
Do udziału w Konkursie złożono 19 Biznesplanów.
W dniu 18 grudnia br. nad zakwalifikowanymi do II etapu Biznesplanami pochyliła się Kapituła Konkursu. W wyniku prac Kapituły wyłoniono najlepsze Biznesplany.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Konkursu Kapituła może zaprosić Uczestników zakwalifikowanych do oceny końcowej na rozmowę, w celu uzyskania informacji uściślających przedłożony Biznesplan.
W miesiącu styczniu 2014 roku zostaną przeprowadzone w/w rozmowy.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do końca stycznia 2014 roku.