Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze o przystąpieniu do opracowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Zabrze do 2016 roku z perspektywą do roku 2020”

20.12.2013