UWAGA CZAD!

19.12.2013

Jak powszechnie wiadomo, okres zimowy wiąże się z koniecznością zabezpieczenia domów i mieszkań przed skutkami niskich temperatur, głównie poprzez stosowanie różnych dociepleń i uszczelnień oraz korzystanie w szerokim zakresie z urządzeń grzewczych, najczęściej węglowych i gazowych. Niesie to jednak poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Jak wykazują statystyki zdarzeń prowadzone przez PSP, charakterystycznym dla okresu zimowego jest wzrost liczby przypadków zatrucia tlenkiem węgla, często ze skutkiem śmiertelnym. Każdego roku w wyniku zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Niesprawne technicznie lub niewłaściwie użytkowane piece węglowe, urządzenia gazowe oraz związane z nimi instalacje dymowo-spalinowe stwarzają poważne i realne zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla, zwłaszcza przy jednoczesnym braku właściwej wentylacji pomieszczeń, co często związane jest z „doszczelnieniem” domów i mieszkań.

Tlenek węgla jest produktem niepełnego spalania wszelkich materiałów palnych. Pamiętać trzeba, że tlenek węgla zwany popularnie czadem jest gazem niezwykle niebezpiecznym, nie tylko ze względu na jego toksyczne właściwości, ale również z powodu niemożliwości jego wykrycia przez zmysły człowieka. W celu uniknięcia przypadków zatrucia tlenkiem węgla, jak co roku, zwracamy się do wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i zapoznanie się z materiałami zamieszonymi przez Państwową Straż Pożarną w Zabrzu „Czad Zabija – dowiedz się, jak uniknąć zaczadzenia” dostępnymi na stronie internetowej: ww.psp.zabrze.pl