Zabrze przestrzenią rozwoju

Monografia Kopalni Guido wydana

16.12.2013

Stowarzyszenie Instytut Wyszehradzki w Pszczynie przy współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wydało monografię Kopalni Guido. Ukazanie się tej publikacji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze strony Miasta Zabrze i Województwa Śląskiego.

Monografia jest wielowątkowym studium historycznym, prezentującym na przykładzie Kopalni Guido dzieje górnośląskiego górnictwa węglowego. Obok opisu dziejów samej kopalni, autorzy opracowania przedstawili szersze tło jej funkcjonowania oraz działalności w charakterze obiektu turystycznego. Publikacja zawiera rozdział poświęcony dziejom Zabrza i przemysłu w tym mieście, rozdział prezentujący techniki górnicze, ale także rozdziały analizujące tradycję i kulturę techniczną oraz opisujący trasy turystyczne, które możemy zwiedzać obecnie w kopalni „Guido".

Kopalnia Guido, wpisana do rejestru zabytków Województwa Śląskiego, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najciekawszych obiektów turystyki przemysłowej w regionie. Jest to pierwsza publikacja poświęcona w całości dziejom kopalni. Wydana monografia nie tylko wypełni lukę badawczą dotyczącą kwestii związanych z Kopalnią Guido, ale jest pierwszą szczegółową publikacją dotyczącą tej problematyki.

Muzeum przeznaczyło pulę egzemplarzy do zbiorów zabrzańskiej Biblioteki Miejskiej gdzie można się z nią zapoznać.