Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Skansenie Górniczym Królowa Luiza w Zabrzu na finiszu!

16.12.2013

Zagadnienia przewietrzania wyrobisk w podziemnych kopalniach są tak stare, jak historia górnictwa podziemnego. Prawidłowe przewietrzanie i było jest nadal warunkiem bezpiecznej pracy pod ziemią. Muzeum Górnictwa Węglowego również temu zagadnieniu poświęca dużą uwagę. Na terenie, będącego częścią Muzeum, Skansenu Górniczego Królowa Luiza (ul. Sienkiewicza 43) znajdują się trzy wentylatory, doskonale ilustrujące rozwój technik wentylacji kopalń węgla kamiennego od końca XIX wieku do czasów współczesnych. Należą do nich: wentylator z napędem parowym (systemu Guibal, datowany na rok 1907), typowy dla pierwszych dekad XX wieku wentylator promieniowy (odśrodkowy) z napędem elektrycznym (wentylator promieniowy firmy Schuechermann-Kremer z 1919 roku) oraz stosowany powszechnie do dziś wentylator osiowy (wentylator firmy Heuer Gentnebenwerk, z lat 50 XX wieku).

Jeszcze niedawno ich stan techniczny był bardzo zły a niszczenie pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych postępowało w zastraszającym tempie. Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w bieżącym roku udało się przeprowadzić prace zabezpieczeniowe i konserwatorskie które przywróciły pierwotny wygląd eksponatom. Odnowiony zespół wentylatorów będzie stanowić doskonałą ekspozycję prezentującą, zmieniające się na przestrzeni lat, najbardziej popularne urządzenia stosowane do wentylacji kopalń, pełniąc niezwykle istotną rolę edukacyjną. Ekspozycja będzie jednym z ważniejszych elementów tworzonej w tym miejscu, plenerowej wystawy edukacyjnej pn. Park 12C.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 154 000,00 zł, wsparcie finansowe Ministerstwa to 80 000,00 zł. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe.