Zabrze przestrzenią rozwoju

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów zbieranych selektywnie

13.12.2013

Od listopada br. został zmieniony harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie (papier, tworzywa sztuczne/metal i opakowania wielomateriałowe, szkło).

Wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie dotychczasowych utrudnień.

Nowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych