Sprawozdanie z „II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Zabrzu”

12.12.2013

„II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zabrzu” został zorganizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w związku z 91 rocznicą nadania miastu praw miejskich. Konkurs otrzymał patronat honorowy: Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prezydenta Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik oraz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział Zabrze. Konkurs miał zasięg regionalny i był przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalych i gimnazjów. Inicjatorem konkursu była p. Teresa Kasza – nauczyciel bibliotekarz II LO.

Do organizacji konkursu na terenie szkoły włączyła się polonistka p. Halina Binkowska i germanistka p. Klaudia Drewniok-Jagodzińska oraz nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 2 w naszym zespole szkół p. Danuta Myl.
Współorganizatorami i sponsorami nagród byli: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” (bilety na kopalnię), Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (publikacje o zabytkach), Kąpielisko Miejskie (bilety na basen), Wydział Oświaty UM (w ramach projektu zakupiłam markowe długopisy i pendrivy). Materiały promocyjne przekazał Wydział Promocji i Turystyki UM oraz ZKWK Guido.

W jury konkursu zasiedli: p. Dariusz Walerjański, kierownik Międzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki, p. Dorota Bartuś, p. Maria Teresa Gorczyca, doradca metodyczny języka polskiego i prezes zabrzańskiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Pierwszy etap konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych odbył się 21 października 2013r. w siedmiu Zespołach Szkół (ZSO nr 5, ZS nr 10, ZSO nr 13, ZS nr 17, ZSO, ZSO nr 12, ZS nr 3, Zespole Szkół Spożywczych). Do tego etapu przystąpiło 65 osób. Etap szkolny miał charakter pisemny, uczniowie rozwiązywali test przesłany do szkół mailem. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 20 osób. Gimnazjalistów obejmował tylko etap miejski, w którym mogło wziąć udział maksymalnie dwóch uczniów zainteresowanych tematem, wytypowanych w dowolny sposób przez nauczyciela w szkole. Do udziału w konkursie zgłosiło się 11 Gimnazjów (Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, nr 5, nr 9, nr 10, nr 13, nr 16, nr 24, nr 25 i nr 29 ). Do etapu międzyszkolnego zgłoszono 22 gimnazjalistów.

Finał konkursu odbył się 20 listopada 2013r. w auli II LO – ZSO 5. W imprezie osobiście uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Jan Paluch. 42 uczestników (20 ze szkół ponadgimnazjalnych i 22 z gimnazjów) rozwiązywało testy pisemne adekwatnie do poziomu nauczania. Następnie uczestnicy mieli okazję zobaczyć wystawę 37 akwareli pana Józefa Jonika pt. "Najstarsze szkoły i kina w Zabrzu i okolicy".

Imprezę uświetnił również wykład historyka, pana Dariusza Walerjańskiego z prezentacją w technice 3D pt.: „W krainie zabrzańskiej industrii”.

Po przerwie sześciu finalistów ze szkół ponadgimnazjalnych – z największa liczbą punktów zdobytych w teście – zaprezentowało najciekawsze ich zadaniem miejsca w Zabrzu, w oparciu o przygotowaną wcześniej w szkołach prezentację multimedialną. Zmagania były bardzo emocjonujące, a uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani. Gimnazjaliści w dogrywce walczyli o pierwsze miejsce, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o trzecie. W kategorii gimnazja zwyciężyli: I miejsce Adrianna Chojnowska z Gimnazjum nr 10, II miejsce Martyna Kamieniorz z Gimnazjum nr 10, a III miejsce Michał Dajczak z Gimnazjum nr 13. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli: I miejsce Magdalena Archacka ZS nr 10, II miejsce Dawid Węgrzyński IV LO, III miejsce Oliwia Moskalik IV LO.
Celem konkursu było kształtowanie poczucia przynależności regionalnej oraz nauczanie międzykulturowe. Przedsięwzięcie nawiązywało do projektu UNESCO Edukacja o Światowym Dziedzictwie. Poprzez udział w konkursie młodzi ludzie mieli możliwość poznania historii miasta, jego kultury oraz sprawdzenia zdobytej wiedzy. Uczestnicy byli dobrze przygotowani do turnieju, co świadczy o tym, iż udało mi się zrealizować założone cele. Przemawia za tym również liczba uczestników konkursu.

W związku z przydzielonym patronatem honorowym prezydenta miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik logo miasta z informacją o patronacie wyeksponowano w miejscu odbywania się finału imprezy, na stronie internetowej organizatora, w materiałach związanych z konkursem: m.in. na plakacie, na testach i dyplomach. Informacja o przydzielonym patronacie honorowym przekazana była w materiałach informacyjnych do prasy i redakcji TVZ. Na stronie głównej biblioteki II LO oraz przy informacjach o organizowanym konkursie umieszczono również linka do Urzędu Miejskiego.

Informacja o konkursie pojawiła się na stronie internetowej biblioteki i szkoły, na portalu zabrze.com.pl, na stronie tygodnika „Nowiny Zabrzańskie”, na stronach szkół biorących udział w imprezie. Zapowiedź konkursu opublikowała redakcja „Suflera – zabrzańskim informatorze kulturalnym” we wrześniu, październiku i listopadzie. Pojawiła się ona również na stronach wymienionych portali. Relację z finału można zobaczyć na portalu Telewizji Zabrzańskiej (TVZ) w Aktualnościach z dnia 21.11.2013.