Zabrze przestrzenią rozwoju

BONIFIKARTY Mc DONALD’S W PROGRAMIE ”Rodzina na 5+”

10.12.2013

Mc Donald´s Zabrze ponownie przekazał dla rodzin uczestniczących w Programie ”Rodzina na 5+” terminowe BONIFIKARTY (od 01.12.2013 do 28.02.2013).

Zainteresowanych zapraszamy po odbiór do siedziby Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Wolności 286, II.P. pok 201) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Przy odbiorze należy okazać kartę Programu ”Rodzina na 5+” oraz ważny dokument tożsamości.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń, liczba kart ograniczona.