Podatek VAT 2014. Zmiany.

09.12.2013

Dla tych, którzy na co dzień  mają do czynienia z podatkiem VAT – Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowało w dniu 09.12.2013 szkolenie o zmianach zasad płacenia podatku VAT jakie niesie nam, nadchodzący wielkimi krokami rok 2014. Szkolenie przeprowadzili eksperci z zabrzańskiego Urzędu Skarbowego.

 

Zmiany dotyczą:

  • zasad powstawania obowiązku podatkowego przy usługach obsługi przedsiębiorców (obsługa prawna, biurowa, usługi księgowe, reklamowe, menadżerskie, pozyskiwanie personelu)
  • zasad przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej na złote (zmiana zasad wystawiania faktur)
  • zasad powstawania obowiązku podatkowego przy usługach dostawy mediów (gaz, prąd)
  • zasad rozliczania umów komisu
  • zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego usług budowlanych i budowlano-montażowych

Zmiany warto przeanalizować również w przypadku importu usług i dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, również usług najmu, dzierżawy i leasingu oraz usług podobnych.
W 2014 r. obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym powstaje w dacie otrzymania całości lub części zapłaty.
W wypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2014 r. opierają podstawę opodatkowania o zasady podobne do tych, które dotyczą towarów krajowych …
Import towarów – podstawę opodatkowania opiera się o wartość ustaloną na podstawie przepisów celnych. Podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło …
Zupełnej zmianie ulegają zasady ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Zmianie ulegają głównie terminy, w jakich możliwe będzie wystawianie faktur VAT.
Ograniczenia w odliczeniach – zmianie ulegają zasady, na jakich dokumentowane muszą być czynności opodatkowane. Po stronie nabywcy towarów lub usług zmniejsza się zakres dokumentów, które mogą ograniczyć prawo odliczania.
Zmianie ulegają zasady dokumentowania transakcji dokonywanych na rzecz kontrahentów z innych państw (transakcje międzynarodowe)
Od 2014 r. zmianie ulegają zupełnie zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
Tak więc nowy rok niesie przedsiębiorcom wiele zmian. Warto znać nowe zasady. Taka wiedza może przynieść w nowym 2014 roku konkretne korzyści.