Zabrze przestrzenią rozwoju

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2014 r.

09.12.2013

Szczegóły poniżej.