„Fundusze europejskie dla przedsiębiorców województwa śląskiego – doświadczenia i perspektywy”- bezpłatna konferencja dla wszystkich zainteresowanych

09.12.2013

Dyrekcja Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję, która
odbędzie się 16 grudnia 2013 w Auli nr 7 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 11b, w godzinach 09.00 – 14.30.

Konferencja podzielona została na panele tematyczne dotyczące:

  • aktualnej oferty wsparcia;
  • doświadczeń perspektywy 2007 – 2013;
  • zarysu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Zapraszamy również do udziału w bezpłatnych warsztatach:

  • „Przedsiębiorczy na start” – aspekty rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości jej wsparcia – warsztaty prowadzi Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU GARR SA; – więcej na stronie www.scp-slask.pl
  • „Zmiany w projekcie MŚP” – skuteczne realizowanie projektu dofinansowanegow ramach poddziałań RPO WSL wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – warsztaty prowadzą Pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – więcej na stronie www.scp-slask.pl

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o pobranie
i wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie jej faksem (tel. 32 743 91 61)
lub mailem (adres warsztaty@scp-slask.pl).
Uczestnictwo w konferencji i warsztatach zostanie potwierdzone drogą mailową, z tego względu prosimy o wskazanie adresu mailowego, na który zostanie przesłane potwierdzenie.
Pytania -> tel. 32 743 91 65, 32 743 91 67 (Adrianna Witkowska – Konieczny, Małgorzata Trzcińska, Agnieszka Wasik)
Szczegółowy harmonogram już wkrótce