Piąta edycja konkursu na szczeblu wojewódzkim " Samorząd Równych Szans 2013" rozstrzygnięta

06.12.2013

Miasto Zabrze otrzymało I miejsce, statuetkę i tutuł " Samorządu Równych Szans".

Konkurs miał na celu uhonorowanie działań samorządów, które w sposób szczególny przyczyniają się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnych społeczności.
Zabrze zgłosiło projekt " Miasto Zabrze Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym" prezentując działania mające na celu włączanie osób niepełnosprawnych do środowiska lokalnego, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowaną przez Polskę we wrześniu 2012 roku.