Zabrzańscy nauczyciele biologii uczestniczyli w konferencji szkoleniowej

03.12.2013

27 listopada zabrzańscy nauczyciele biologii uczestniczyli w konferencji szkoleniowo-metodycznej zorganizowanej przez Grażynę Skirmuntt, doradcę metodycznego biologii.

W programie konferencji znalazły się dwa ciekawe wystąpienia. Pierwszą część konferencji wypełniła prelekcja Anny Dziedzic i Agnieszki Biel reprezentujących Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Śląsk. Prelegentki przybliżyły nauczycielom ideę projektu Peer education HIV/AIDS oraz przedstawiły możliwość współpracy szkół ze stowarzyszeniem w zakresie edukacji poświęconej profilaktyce STI oraz promocji zdrowia.

W drugiej części konferencji Marta Musioł reprezentująca Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN wygłosiła wykład pt. Biotworzywa szansą przyszłości – projekt PLASTICE.
Konferencja była jednym z działań związanych z realizacją Programu Edukacji Ekologicznej dla miasta Zabrze na lata 2013 – 2020 „Przez edukację do zrównoważonego rozwoju”, który został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2013r.