Wyróżnienie dla zabrzańskich absolwentów

29.11.2013

27 listopada Uniwersytet Śląski po raz dwunasty zorganizował uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom.

Podczas wydarzenia, które odbyło się w auli im. Kazimierza Lepszego uhonorowani zostali wyróżniający się absolwenci, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2012/2013.

Tegoroczni absolwenci zostali wytypowani przez dziekanów wydziałów i charakteryzują się wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, wybitnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi. Niejednokrotnie są oni laureatami nagród i wyróżnień o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, posiadają certyfikaty językowe.

Wśród wyróżnionych absolwentów znalazło się czterech mieszkańców naszego miasta:

Anna Hlebicka – Józefowska: Wydział Prawa i Administracji
Marta Mierzwa: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Weronika Szafrańska: Wydział Prawa Administracji
Paweł Dawid Bialas: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Zastępca prezydent Zabrza Jan Pawluch w imieniu prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik przekazał zdolnym zabrzanom gratulacje oraz upominki.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”. Celem plebiscytu było promowanie absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, których wyróżniają niezwykłe zainteresowania.