Zabrze przestrzenią rozwoju

Seminarium ekologiczne w Muzeum Górnictwa Węglowego

27.11.2013

29 listopada Muzeum Górnictwa Węglowego organizuje w Kopalni Guido kolejne seminarium ekologiczne poświęcone efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Spotkanie to jest częścią cyklu przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jakie realizowane są w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach projektu "Od paliw kopalnych do energii odnawialnej". Podczas najbliższego seminarium zostaną umówione przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Będzie to przede wszystkim okazja do studium przypadków, która z jednej strony pozwoli zapoznać się z rezultatami ekonomiczno – finansowymi i ekologicznymi wielu zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, a z drugiej – stworzy okazję do uporządkowania i poszerzenia wiedzy uczestników.