Inauguracja VI-tej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

22.11.2013

18 listopada w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych odbyło się spotkanie inauguracyjne Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W trakcie spotkania głos zabrali: Ewa Weber Sekretarz Miasta, Marian Czochara Przewodniczący Rady Miasta, Marcin Budziński Dziekan Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Ewa Wolnica zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Krystyna Ładoś  Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych.

W spotkaniu tym wzięli udział również dyrektorzy, nauczyciele, a także uczniowie licznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Zabrza.

Celem spotkania była inauguracja 6. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, wydarzenia, w ramach którego przedsiębiorcy, trenerzy, mentorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk naukowych wspólnie podejmują działania na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności w kontekście przedsiębiorczości młodych.

Na ten tydzień Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przygotował we współpracy z innymi instytucjami, serię wykładów i lekcji przedsiębiorczości w zabrzańskich szkołach.

W trakcie spotkania zaproszono młodzież do udziału w organizowanej przez Urząd Miejski w Zabrzu w dniu 23 listopada Grze Miejskiej pt.” Ślonzok Poradzi”. Uczestnicy będą mieli okazję wykazać się przedsiębiorczością i zdobyć cenne nagrody.