Prezentacja Memorandum i wręczenie odznaczeń państwowych

21.11.2013

20 listopada w Hotelu Diament w Zabrzu został zaprezentowany dokument pn. Memorandum Inwestycyjne Miasta Zabrze. Podczas spotkania zostały wręczone także odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze. Otrzymali je zasłużoni pracownicy Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych.

 

Andrzej Pilot, wicewojewoda śląski oraz Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza wręczyli odznaczenia dla pracowników Urzędu Miejskiego.

Osoby wyróżnione odznaczeniami państwowymi:

Złoty Medal za Długoletnią Służbę:
– Ryszard Klein, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
– Jan Szulik, Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:
– Piotr Barczyk, skarbnik Miasta Zabrze.
– Ewa Weber, sekretarz miasta.
– Sławomir Chrzanowski, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej.
– Grzegorz Dragańczyk, naczelnik Wydziału Geodezji.
– Grzegorz Janecki, główny inżynier miasta.
– Małgorzata Kowalcze, dyrektor Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.
– Czesława Winecka, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
– Helena Breczko, Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
 

Memorandum stanowi kompendium wiedzy istotnej z punktu widzenia przyszłego inwestora, które prezentuje Zabrze w kontekście regionu, kraju i Europy. Dokument określa potencjał Miasta, jego unikatowe atuty oraz największe szanse rozwojowe. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie z zakresu promocji inwestycyjnej i pozyskiwania inwestorów realizowane na Śląsku na taką skalę i w takiej formie. Publikacja adresowana jest do inwestorów, przedstawicieli ambasad i konsulatów, reprezentantów izb bilateralnych, polityków, przedstawicieli samorządu oraz mediów krajowych i zagranicznych.Dokument zaprezentowała Anna Somorowska, ekspert zespołu autorskiego Creative Tower.