Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – Wydział Zamiejscowy w Zabrzu – nowym partnerem Programu Rodzina na 5+

18.11.2013

Uczestnicy Programu Rodzina na 5+ mogą korzystać z oferty naszego nowego Partnera, który oferuje następujące ulgi:

  •  30% zniżki w opłacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin mających

na utrzymaniu troje dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmują naukę na studiach I stopnia,

  •  40% zniżki w opłacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu czworo dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmują naukę na studiach I stopnia,
  • 50% zniżki w opłacie czesnego dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu pięcioro dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmują naukę na studiach I stopnia.

Strona internetowa Partnera: www.janski.edu.pl
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – Wydział Zamiejscowy w Zabrzu, 41-800 Zabrze,
ul. M. Curie – Skłodowskiej 40