Zabrze przestrzenią rozwoju

Konkurs "Sport i Rekreacja"

15.11.2013

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Sport i Rekreacja” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu nierozstrzygnięty.

Zarządzeniem nr 948/SR/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.09.2013 r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Sport i Rekreacja” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu, a także powołano Sąd Konkursowy do realizacji zadań związanych z Regulaminem Konkursu.

Zgodnie z terminem wskazanym w Ogłoszeniu oraz Regulaminie Konkursu zamieszczonym w:
1. Serwisie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.um.zabrze.pl
2. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.zabrze.magistrat.pl
do dnia 30.10.2013 r. do godz. 14:00 wpłynęła 1 Praca Konkursowa.

Numer Identyfikacyjny Pracy Konkursowej
200001

Ponieważ wpłynęła tylko jedna Praca Konkursowa niemożliwa jest ocena porównawcza prac. Sąd Konkursowy postanowił nie otwierać złożonej pracy i nie rozstrzygnąć przedmiotowego konkursu. Jednocześnie postanowiono, iż Miasto Zabrze ogłosi nowy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Sport i Rekreacja” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu.
Złożona Praca Konkursowa, której nadano numer identyfikacyjny 200001, zostanie automatycznie zakwalifikowania do następnego konkursu. W przypadku rezygnacji z udziału w nowym konkursie prosimy o odebranie Pracy Konkursowej w terminie do 30.11.2013 r. w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu (pok. 212). Nieodebranie pracy w tym terminie będzie oznaczało zgodę Autora/Zespołu Autorskiego na udział w następnym konkursie.