„Praca z ludźmi, nie za ludzi”

13.11.2013

MOPR Zabrze oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają na spotkanie „Praca z ludźmi, nie za ludzi” podsumowujące realizację Programu Aktywności Lokalnej „SZANSA DLA BISKUPIC” 2009 – 2013.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada o godzinie 10.00 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Biskupicach . Projekt realizowany jest w ramach Programu Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja połączona jest ze spotkaniem sieciującym w ramach Projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”.