"Eau-Analyse et Utilisation"

06.11.2013

Gimnazjum nr 21 im. Noblistów Polskich w ZS nr 20 w Zabrzu otrzymało dofinansowanie w kwocie 20.000 Euro na realizację Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius.

Tytuł projektu ,,Eau-Analyse et Utilisation”. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. Koordynatorem projektu jest Rumunia a państwami partnerskimi: Polska, Francja, Austria, Turcja , Litwa, Bułgaria , Grecja , Hiszpania, Włochy.
Projekt ten skupia Europę wielokulturową wokół nauk ścisłych. Pozwala szkołom uczestniczącym na rozwój w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i środowiska, jednocześnie integrując języki obce. Przedsięwzięcie te umożliwi dzieciom z 10 krajów i ich nauczycielom wspólne studiowanie głównych praw fizyki, chemii, biologii, w sposób eksperymentalny, w swoich szkołach oraz w różnych warunkach zaproponowanych przez każdy z zaangażowanych krajów (w grupach międzynarodowych). W ciągu dwóch lat trwania projektu uczniowie będą studiować zagadnienie wody pod różnymi względami: identyfikacja i klasyfikacja wód swojego regionu, użycie wody w historii i ochrona wody. W celu wzbogacenia kompetencji językowych uczniowie oraz nauczyciele będą korzystać z metody CLIL w sposób eksperymentalny – 10 godzin lekcyjnych fizyki w języku francuskim i angielskim.