Akcji Zima 2013/2014

06.11.2013

Zgodnie z Zarządzeniem nr 987/IK/2013 z 15.10.2013 Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik powołany został Miejski Komitet Akcji Zima 2013/2014.

24 października odbyło się pierwsze posiedzenie MKAZ w trakcie którego przedstawiciele Komitetu potwierdzili pełną gotowość swoich jednostek do zimy. Uzgodniono również zasady współpracy w sytuacjach nadzwyczajnych.
Zgodnie z wynikami przetargów publicznych oraz zawartymi umowami mechaniczne zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Miasta Zabrze prowadzić będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze tel. dyspozytora Akcji Zima – 32 271 -20-37 a zimowe i letnie utrzymanie chodników, przystanków autobusowych i tramwajowych oraz opróżnianie koszy przyulicznych” Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek ul. Wł. Łokietka 4, 41-933 Bytom tel. interwencyjny 32- 289-24-50.
Przewiduje się również na ulicach nie objętych systematycznym odśnieżaniem w tzw. I i II kolejności, podejmowanie działań interwencyjnych.
Z ramienia Prezydenta Miasta Zabrze akcję koordynuje Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Piastowskiej 11 tel. sekretariatu 32 277 68 00.