W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyła się II konferencja z cyklu „Psychologia a medycyna”

04.11.2013

25 października 2013 r. odbyła się druga konferencja z cyklu „Psychologia a medycyna” pt. „Dzieci z trudnościami w kontaktach społecznych. Perspektywa medyczna i psychologiczna”.

W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele środowisk samorządowych, naukowych, ochrony zdrowia, psychologów, pedagogów, wychowawców oraz nauczycieli i rodziców.

Drugą konferencję z cyklu „Psychologia a medycyn” rozpoczął Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze, Krzysztof Lewandowski oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, Urszula Koszutska.
Celem Konferencji pt. „Dzieci z trudnościami w kontaktach społecznych. Perspektywa medyczna i psychologiczna”, było zwiększenie świadomości uczestników na temat dzieci ze specyficznymi trudnościami w komunikowaniu się, a także rozważenie możliwości pomocy dzieciom w obszarze opieki zdrowotnej, edukacyjnej oraz w zakresie oddziaływania terapeutycznego.

Wykłady wygłosili dr. hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, lek. med. mgr Magdalena Skotnicka-Chrabek – lekarz, psycholog, psychoterapeuta, prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, lek. med. Małgorzat Mróz-Idasiak – specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, mgr Katarzyna Białek – psycholog, Centrum Neurorehabilitacji w Warszawie oraz mgr Tomasz Batruch – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Potwierdziło to konieczność stałej współpracy środowisk zajmujących się rozwojem dziecka, ponieważ jedynie interdyscyplinarność oddziaływań może zwiększyć szansę dziecka na poprawę jakości jego życia.