Zabrze przestrzenią rozwoju

Prace społecznie użyteczne 2014

04.11.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze zaprasza jednostki budżetowe i organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji programu prac społecznie użytecznych w 2014 roku.

Informacje w załączniku.