Śląska Inżynieria Biomedyczna

28.10.2013

25 października w Hotelu Diament odbyła się konferencja pn. "Śląska Inżynieria Biomedyczna". To już druga edycja tego wydarzenia współorganizowana przez Urząd Miejski w Zabrzu.

 

 

W Zabrzu efektywnie łączymy wielowiekową przemysłową tradycję z nowoczesnym podejściem do ambitnych i innowacyjnych przedsięwzięć. Dzięki uznanym ośrodkom naukowym, badawczym i medycznym możemy szczycić się specjalistyczną i wykwalifikowaną kadrą, która działa na rzecz przemysłu medycznego, biomedycznego, górniczego, chemicznego, motoryzacyjnego, inżynierii środowiskowej, a także mechaniki i robotyki.

– Priorytetem w rozwoju naszego miasta jest tworzenie klimatu dla rozwoju zaplecza badawczego firm i instytucji. W procesie upowszechniania badań naukowych, transferze technologii a także stawianiu nowych wyzwań niezwykle istotną rolę odgrywa organizowana już po raz drugi konferencją pt. „Śląska Inżynieria Biomedyczna” – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrze. – Zabrzańscy badacze z sukcesem łączą osiągnięcia naukowe z wdrożeniami nowoczesnych technologii i produktów, które odpowiadają zapotrzebowaniom rynkowym w kraju i zagranicą. W naszym mieście swoją siedzibę mają znaczące dla rozwoju technicznego zaplecza medycyny instytucje badawcze i rozwojowe m.in. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Śląskie Centrum Chorób Serca, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Centrum Materiałów Polimerowych czy Wydział Inżynierii Biomedycznej. Koncentracja tych jednostek stanowi o wyjątkowym w skali naszego kraju potencjale zabrzańskiego ośrodka innowacji.

– Transfer technologii oraz upowszechnianie i komercjalizacja badań naukowych z zastosowaniem w praktyce gospodarczej stawiają nowe wyzwania dla działań instytucji badawczo – naukowych oraz parków technologicznych. – powiedział prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej. – Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele środowisk naukowych, samorządowych, ośrodków służby zdrowia, firm związanych z technicznym zapleczem medycyny oraz studentów zainteresowanych problematyką inżynierii biomedycznej.

– Skuteczne współdziałanie nauki i praktyki to jedno z najważniejszych wyzwań współczesności. To podstawowy warunek osiągania znaczącego postępu, co jest ważne we wszystkich dziedzinach naszego życia ale chyba szczególnie – w obszarze ochrony zdrowia. Innowacyjne osiągnięcia naukowców w tym zakresie przekładają się na wzrost skuteczności działań ratujących życie i zdrowie pacjentów, czyli – każdego z nas – powiedział z kolei prof. Jan Kaźmierczak, poseł na Sejmr RP. – Zabrze może poszczycić się szczególnie znaczącym potencjałem w zakresie ochrony zdrowia. Istnieje tu i wciąż się rozwija prężne zaplecze naukowo-badawcze, w którym mam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć, ale także światowego formatu instytucje, stosujące osiągnięcia naukowe w codziennej opiece nad chorymi. Będę z całych sił wspierał każdą inicjatywę, która przyczyni się do pełnego wykorzystania tego potencjału, będącego niewątpliwie jednym z "zabrzańskich skarbów".

Patronat nad wydarzeniem objęli Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, prof. Jan Kaźmierczak, poseł na Sejm RP, Mirosław Sekuła, marszałek województwa śląskiego, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, a także prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej.

Konferencję zorganizowali: Wydział Inżynierii Biomedycznej i Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Śląskie Centrum Chorób Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej i Urząd Miejski w Zabrzu.