Zabrze przestrzenią rozwoju

Wolontariusz Roku 2013

25.10.2013

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie „ Wolontariusz Roku 2013 ”, który ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zgłoszenie do tytułu stanowi kupon zgłoszeniowy, który prosimy składać osobiście w terminie do 27 listopada 2013 roku w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wolności 286 , pokój 311, tel. 32 373-34-67 z dopiskiem „ Wolontariusz Roku 2013” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Brodzińskiego 4, 41 – 800 Zabrze, tel. 32 271-04-74.

W poniższym załączniku znajduje się kupon zgłoszeniowy.