Zabrze przestrzenią rozwoju

Konferencja podsumowująca projekt „Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie”

24.10.2013

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji podsumowującej projekt
„Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie”
Podczas konferencji zostaną przedstawione efekty projektu oraz doświadczenia związane z jego
realizacją.
Zaproszeni eksperci przedstawią:

  • zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym – pierwsze doświadczenia z wdrażania reformy edukacji;
  • ofertę dla przedsiębiorców, w tym informacje dotyczące pomocy publicznej oraz informacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
  • założenia nowej perspektywy budżetowej UE 2014 – 2020.

Ponadto podczas konferencji będzie można zapoznać się z ofertą Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Termin konferencji: 13 listopada 2013 r., godz. 10.00, Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu,

ul. 3 Maja 91a.
Zgłoszenia prosimy przesyłać telefonicznie pod numerem 32 370 15 99 lub mailem na adres:
biuro@inwestycja.edu.pl w terminie do 6 listopada 2013 r.