Krajowe ćwiczenie sprawności syren alarmowych

23.10.2013

Informujemy, że na podstawie § 8 punkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w dniu 23 października 2013 r. zostanie przeprowadzone krajowe ćwiczenie sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach ćwiczenia pomiędzy godziną godz. 10.00 a 10.15 emitowany będzie dźwięk modulowany w okresie trzech minut – oznaczający ogłoszenie alarmu, następnie o godzinie 11.00 emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego włączy tylko syreny sterowane radiowo, dostępne ze szczebla wojewódzkiego, proszę o nie uruchamianie syren na szczeblu lokalnym.