Dyskutowano na temat rodziny

23.10.2013

22 października w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu zorganizowana została "Debata o Rodzinie" pod patronatem Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP.

 

W debacie udział wzięli m.in. Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski, ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Alain Schneider, zastępca Konsula Generalnego Francji w Krakowie oraz Ignacio Socias, dyrektor Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny. Podczas spotkania Irena Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP zaprezentowała Program Polityki Rodzinnej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Dobry Klimat dla Rodziny”.
Na Śląsku w sposób szczególny czujemy się odpowiedzialni za dziedzictwo kulturowe, tradycje i poszanowanie najcenniejszych wartości w życiu społecznym. Jedną z tych wartości nieprzemijających stanowi rodzina, a wraz z nią takie aspekty jak wychowanie dzieci i młodzieży, prawna i ekonomiczna sytuacja małżeństw, godność pracy, współistnienie pokoleń czy troska o seniorów – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
Debata była podzielona na trzy panele dyskusyjne z udziałem ekspertów. Były one poświęcone „Czynnikom ograniczającym dzietność w Polsce i w województwie śląskim”, „Godzeniu ról zawodowych i rodzinnych” oraz „Samodzielności ekonomicznej rodzin.”. Debatę podsumował Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich.
Wnioski płynące z debaty: od siły rodziny zależy siła całego Państwa, o rodzinie jej problemach mówi się zbyt mało, należy:
– wzmacniać wartość rodziny poprzez edukację dzieci i młodzieży,
– zwiększyć dostępność do poradnictwa dla rodzin,
– propagować wartość rodziny poprzez organizowanie eventów, festynów

Polacy chcą mieć więcej dzieci, ale oczekują stabilizacji i wsparcia Państwa w procesie wychowania między innymi poprzez:
– zwiększenie dostępności do tanich mieszkań,
– preferencyjna polityka czynszowa,
– obniżenie podatku VAT na artykuły dziecięce z 23% na 8%,
– elastyczny czas pracy dla rodziców wychowujących dzieci,
– zwiększoną dostępność do żłobków i przedszkoli.