Zabrze przestrzenią rozwoju

"LIVE – Living Europe"

18.10.2013

17 października w sali historycznej Ratusza w Zabrzu, przy ul. Religi 1 odbyło się spotkanie Prezydent Zabrza z uczniami oraz nauczycielami biorącymi udział w projekcie „LIVE – Living Europe" w ramach programu Comenius finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu przystąpiło do wielostronnego programu partnerskiego szkół w ramach programu Comenius finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu zabrzańskie liceum nawiązało współpracę ze szkołami w Holandii (Haaksbergen), Belgii (Enghien), Francji (Bruz) , Hiszpanii (Torrelavega), Niemczech (Ahaus), na Węgrzech (Budapeszt) oraz we Włoszech (Busto Arsizio). Podczas wizyty przygotowawczej w Ahaus nakreślone zostały cele i spodziewane efekty współpracy w projekcie, który został zatytułowany „LIVE – Living Europe”.

Głównym koordynatorem projektu jest przedstawiciel szkoły holenderskiej, pan Bert Booltink. Projekt ma na celu:
• głębsze zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym, historycznym i ekonomicznym partnerów,
• doświadczenie różnorodności kulturowej Europy i zainteresowania tematyką europejską,
• uczenie otwartości i przełamywanie stereotypów
• wzbogacanie umiejętności językowych uczniów, ze szczególnym naciskiem na język angielski, będący oficjalnym językiem projektu
• zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w procesie uczenia się z wykorzystaniem techniki informacyjnej
• budowanie w uczniach wiary we własne możliwości

Projekt zakłada pracę nad „case studies”, które pozwolą przeanalizować zagadnienia związane z systemem prawnym (przestępczość w sieci), opieką nad dziećmi (żłobki i opieka medyczna), sportem (wspieranie sportowych talentów w szkołach), bezrobociem wśród absolwentów szkół wyższych, problemem emigracji (stosunek do emigrantów) oraz historią drugiej wojny światowej (ruch oporu i pamięć o ofiarach wojny). Podczas projektu uczniowie tworzyli szereg ankiet, przeprowadzali wywiady, tworzyli prezentacje multimedialne, nagrywali filmy oraz gościli w krajach partnerskich omawiając postępy pracy.

W ramach współpracy przewidziano wizyty w sześciu szkołach. Zabrzańscy uczniowie uczestniczyli już w spotkaniach w Belgii, Hiszpanii i na Węgrzech. Przed nimi jeszcze wyjazdy do Niemiec i Francji.

Wizyta w Zabrzu odbywa się w dniach 16-20 października. Bierze w niej udział 35 uczniów oraz 12 nauczycieli. Prócz pracy nad zagadnieniami projektowymi podczas pięciu sesji warsztatowych, przewidziano także liczne spotkanie oraz wycieczkę z panem Dariuszem Walerjańskim po najciekawszych zakątkach Zabrza. Goście zwiedzą również kopalnię Guido i wezmą udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez mgr Marię Teresę Gorczycę. Nie odbędzie się bez degustacji regionalnych potraw.

Koordynator projektu w II LO: mgr Beata Dziembała