Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi

18.10.2013

W dniach 17-18 października w kampusie Politechniki Śląskiej w Zabrzu przy ul. Roosevelta odbywa się międzynarodowa konferencja pn. "Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi".

 

Konferencje otworzyli przedstawiciele organizatorów. W imieniu Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Zabrza głos zabrał Krzysztof Lewandowski, zastępca Prezydenta. Z kolei prof. Mariana Turka, dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania reprezentowała dr Izabela Jonek-Kowalska, prodziekan Wydziału. W pierwszych dniu konferencji udział wzięli m.in. Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta, Christian Kromberg, przedstawiciel Essen, miasta partnerskiego Zabrza, Jarosław Jastrzębski, prezes firmy Otago, przedstawiciele administracji samorządowej, uczelni wyższych, samorządowych jednostek organizacyjnych, miejskich spółek oraz Rad Dzielnic. Patronat nad wydarzeniem objął Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski, który na ręce Prezydenta Zabrza skierował list okolicznościowy, w którym podkreślił, że zarządzanie zasobami ludzkimi jest strategiczną, jednorodną i spójną metodą kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji, czyli ludźmi.To wszyscy zaangażowani ludzie, swoim osobistym i zbiorowym wysiłkiem, przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samy umacniają jej pozycję.
 

Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali 10 wystąpień:
– "Rynek pracodawcy i rynek pracobiorcy a zarządzanie zasobami ludzkimi” – dr hab. Mariusz Zieliński, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
– „Komunikacja społeczna w JST” – w imieniu Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Zabrza referat wygłosił Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta
– „Gminne zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście zmian demograficznych na przykładzie Miasta Essen” – Christian Kromberg, przedstawiciel Urzędu Miasta Essen
– „Rola radnego dzielnicy – próba identyfikacji luki w obszarze niezbędnych umiejętności i kwalifikacji na przykładzie Miasta Zabrze” – dr Adrian Pyszka, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
– „HR jako partner struktur biznesowych” – Maciej Mierzejewski, dyrektor HR Asseco Poland
– „Jak skutecznie pozyskać liderów wspierających rozwój organizacji” – Ewa Weber, sekretarz Miasta Zabrze
– „Znaczenie wkładu, składu, kompetencji i zaangażowania służb finansowych w realizacji celu JST” – Danuta Kamińska, skarbnik Miasta Katowice
– „Zespół podstawą wartości IT w organizacji” – Barbara Szymańska, dyrektor działu IT Miasta Gdańsk
– „Negocjacyjny model ustalania wynagradzania za pracę – wybrane aspekty, teorie i praktyki” – doc Franciszek Grzesiok, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
– „Narzędzia informatyczne do badania kompetencji pracowników” – Paulina Urbańska, firma PositivePro Sp. z o.o.
 

Drugiego dnia konferencji zaplanowano warsztaty m.in. na temat „Jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy w oparciu o świadomych pracowników”, „Narzędzia informatyczne do badania kompetencji pracowników” czy „Motywacja pracowników w JST”. Organizatorami III edycji konferencji są: Urząd Miejski w Zabrzu i Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Wydarzenie sponsorują firmy Asseco Poland oraz Otago.