II Konkurs Poezji dla Osób Niepełnosprawnych

17.10.2013

II Konkurs Poetycki Rozwijamy Skrzydła jest imprezą integracyjną, a jej celem jest rozwijanie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych oraz prezentacje ich dorobku artystycznej szerszej publiczności. Jej adresatami są zarówno uczniowie Szkół Specjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, jak i indywidualne osoby z niepełnosprawnością.

Swój udział w konkursie potwierdzili już goście z zagranicy (Białoruś i Ukraina).

Termin zgłaszania wierszy mija w dniu 25 października 2013r.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci: egzemplarza wydrukowanego tomiku wierszy pokonkursowych, pamiątkowego dyplomu, statuetki oraz drobnych nagród niespodzianek.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.rozwijamyskrzydla.com, gdzie dostępny jest zarówno regulamin konkursu, jak również obszerna relacja foto-video z zeszłorocznej jego edycji.