Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości

17.10.2013

Politechnika Śląska zaprasza na VII edycję Giełdy, podczas której swoją ofertę z obszaru przedsiębiorczości i rynku pracy przedstawi ponad 80 wystawców.

Wydarzenie odbędzie się 23 października 2013, w godz. 9.00-15.00, w holu Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18B. Koordynatorem wydarzenia jest Biuro Karier Studenckich, przy zaangażowaniu przedstawicieli organizacji studenckich. Sponsorami tegorocznej edycji są Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku oraz Capgemini Polska.

Giełda stanowi doskonałą okazję do poznania ofert rynku pracy skierowanych do studentów, absolwentów i pracowników naukowych określonych specjalizacji i kierunków kształcenia. Pokazując warunki i możliwości uzyskania zatrudnienia ułatwia również uczniom szkół ponadgimnazjalnych podjęcie decyzji dotyczących najbardziej atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej. Jej największą zaletą jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu pracobiorcy i pracodawcy w warunkach mniej formalnych niż podczas standardowej rozmowy kwalifikacyjnej. Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości sprzyja wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw, a potencjalnymi kandydatami do przyjęcia na praktykę, staż czy etat. Pozwala na wzajemne przedstawienie potrzeb, możliwości i oczekiwań. Jest niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktu z tak wieloma partnerami jednocześnie.
Wydarzenie przyczynia się również do zwiększenia współpracy w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy biznesem, w tym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a środowiskiem akademickim. Współpraca taka może dotyczyć zlecania opracowań nowych metod, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych (w tym rozpraw doktorskich), jak również konsultowania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Ideą przedsięwzięcia jest skojarzenie potrzeb podmiotów gospodarki rynkowej z możliwościami studentów i absolwentów oraz doświadczonych pracowników naukowych Politechniki Śląskiej i innych uczelni regionu.
Giełdzie towarzyszyła będzie organizacja stoisk wystawienniczych dla przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia merytorycznego i finansowego młodym przedsiębiorcom. Zaprezentują się tu Wojewódzki i Powiatowe Urzędy Pracy, Akademickie Biura Karier, Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” i inni. Wystawcy obszaru „Przedsiębiorczość” pokażą przedstawicielom środowiska akademickiego, jak pozyskiwać środki na rozwój działalności, jak uporać się z procedurami formalnymi i prawnymi, które nieodłącznie towarzyszą prowadzeniu własnej firmy i wreszcie jak skutecznie generować zyski, pracując na własny rachunek.
Ofertę Giełdową wzbogacają również prezentacje Studenckich Kół Naukowych i organizacji działających w ramach struktur uczelnianych, których działalność świadczy o niezwykłym zaangażowaniu studentów w rozwój swojej wiedzy naukowej i upartym dążeniu do wypracowywania metod w ramach danej dyscypliny naukowej.
Możliwości rozwoju studenckich postaw przedsiębiorczych w ramach nadprogramowej działalności przedstawione zostaną na stanowisku promującym projekty realizowane w Politechnice Śląskiej, których realizacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych.
Podczas wydarzenia zostaną przeprowadzone badania postaw przedsiębiorczych, kompetencji oraz planów zawodowych wśród studentów i absolwentów oraz wywiady z wyznaczonymi przez daną jednostkę osobami, których celem będzie poznanie potrzeb instytucji i przedsiębiorstw. Zebrane wyniki posłużą do opracowania raportu nt. dostosowania potrzeb i oczekiwań studentów i absolwentów do możliwości, jakie stwarza im rynek pracy.
Giełda Pracy i Przedsiębiorczości jest niewątpliwie sposobnością do znalezienia nowych pracowników, stażystów i praktykantów oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych wywodzących się z Politechniki Śląskiej. Z drugiej strony jest okazją do poznania oferty i możliwości, jakie stwarza współczesny rynek pracy.
Szczegółowy opis wydarzenia, w tym spis wystawców, dostępne są na stronie targipracy.polsl.pl.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Rektor Politechniki Śląskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Śląskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Prezydenci Miasta Zabrze i Gliwice.
Patronat medialny: TVP Katowice i portale: pracuj.pl, praca.pl, karieraplus.pl, dlastudenta.pl oraz eurostudent.pl.