Zmiana organizacji ruchu na DK 88

15.10.2013

GDDKiA Rejon w Zabrzu informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Dostosowanie węzła Maciejów na skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą krajową nr 88 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego do rozdzielenia kierunków ruchu na jezdni łączącej z istniejącym układem komunikacyjnym” w dniu 15.10.2013 r. zostanie wdrożony 2 etap tymczasowej organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 88 w obrębie węzła autostradowego Gliwice Wsch. (dawn. Maciejów), polegający na wyłączeniu z ruchu:

– łącznicy wjazdowej z DK 88 z kierunku Butomia na autostradę A-1,
-łącznicy wyjazdowej z autostrady A-1 na DK 88 w kierunku Strzelec Opolskich.

Objazdy wyznaczono drogą DK 88 poprzez węzły drogowe ul. Tarnogórską w Gliwicach i ul. Szkubacza w Zabrzu (schemat w załączniku)

Planowany termin zakończenia robót:31.10.2013 r.