Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

15.10.2013

14 października w Teatrze Nowym zorganizowano miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 

W uroczystości udział wzięli m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta, Zdzisława Waniek, dyrektor delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach, przedstawiciele organizacji związkowych oświaty oraz dyrektorzy i nauczyciele zabrzańskich placówek. 

– Dzień Edukacji Narodowej to wielkie święto całej szkolnej społeczności. Drodzy nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy, dziękuję za ogromne zaangażowanie i serce, z jakim pracujecie na rzecz zabrzańskiej młodzieży. Gratuluję dorobku i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzę dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy oraz zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym. Niech Dzień Edukacji Narodowej i wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie dzieci i młodzieży – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W trakcie wieczoru wręczono nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli. Medale Komisji Edukacji Narodowej, odznaczenie szczególne, przyznawane przez Ministra Edukacji Narodowej za wybitne zasługi dla oświaty i wychowania zostały nadane następującym zabrzańskim pedagogom :
Ludomirze Borys- Paradysz- dyrektorowi Przedszkola Nr 3 w Zabrzu,
Stanisławie Stus- dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych Nr 40 w Zabrzu,
Alicji Szostek- dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu,
Urszuli Surel- Hildebrand- dyrektorowi Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu,
Marii Chrobok- wicedyrektorowi Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
w Zabrzu.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała w tym roku Urszula Surel-Hildebrand, dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu, a Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty Grażyna Kasperek- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Zabrzu.

Wyróżnienie Prezydenta Miasta Zabrze otrzymali:
Joanna Słowińska- nauczyciel Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Społecznego Gimnazjum „Nasza Szkoła” w Zabrzu,
Anna Graczyk- nauczyciel Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu,
Mirosława Wójcikiewicz- nauczyciel Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu,
Jan Wójcikiewicz- nauczyciel Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Twardowskiego
w Zabrzu,
Alicja Podstolec- nauczyciel Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu,
Grażyna Tkocz- nauczyciel Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu
Urszula Dramska- nauczyciel Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio
w Zabrzu.
 

Wręczono także nagrody indywidualne i nagrody zbiorowe, które otrzymali:
Aleksandra Graczewska- dyrektor Przedszkola Nr 1 w Zabrzu,
Irena Więcek- dyrektor Przedszkola Nr 19 w Zabrzu,
Elżbieta Owczarek- dyrektor Przedszkola Nr 20 w Zabrzu,
Katarzyna Sputo- dyrektor Przedszkola Nt 29 w Zabrzu,
Dorota Bywalec- dyrektor Przedszkola Nr 39 w Zabrzu,
Ewa Bilska- dyrektor Przedszkola Nr 49 w Zabrzu,
Małgorzata Skubacz- dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 w Zabrzu,
Marek Kaczyński- dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 9 w Zabrzu,
Jolanta Zielińska- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zabrzu,
Grzegorz Matuszewski- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zabrzu.
Agata Gąsior- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 17 w Zabrzu,
Eugenia Pudło- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zabrzu,
Wiesława Pałuszka- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Zabrzu,
Renata Wójtowicz- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 23 w Zabrzu,
Joanna Meinusch- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 25 w Zabrzu,
Eleonora Kaczorowska- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 w Zabrzu,
Bożena Olichwer- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 28 w Zabrzu,
Izabela Guzy- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 28 w Zabrzu,
Anna Dermont- Brandys- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu,
Jolanta Jaskółka- wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu.
Marek Ziętal- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 43 w Zabrzu,
Krzysztof Król- nauczyciel Gimnazjum Nr 9 w Zabrzu,
Dorota Szybowska- nauczyciel Gimnazjum Nr 16 w Zabrzu,
Marcin Kłak- dyrektor Gimnazjum Nr 20 w Zabrzu,
Anna Kaczmarska- nauczyciel Gimnazjum Nr 20 w Zabrzu,
Jolanta Żaba- nauczyciel Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu,
Renata Aust- nauczyciel Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu,
Iwona Reutowicz- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu,
Mariola Wójcik- Trzepałka- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu,
Maria Głowacka- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzu.
Magdalena Kaernbach-Wojtaś- dyrektor nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu,
Małgorzata Kwiatkowska- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu,
Danuta Lee- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu,
Urszula Stankowska- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu,
Anna Rajda- nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Zabrzu,
Alicja Szostek- dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu,
Grażyna Kossowska- Łysy- dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Zabrzu,
Anna Milcarz- nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Zabrzu,
Aldona Iskra- Musialska- dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Zabrzu,
Mirosław Mendecki- dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu.
Iwona Maciuła- wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu,
Izabela Kaczmarzyk,
Joanna Dzida- wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu,
Beata Nossol- Szydłowska- nauczyciel Zespołu Szkół Nr 20 w Zabrzu,
Marian Kitel- dyrektor Centrum Edukacji w Zabrzu,
Jolanta Leszczyńska- nauczyciel Centrum Edukacji w Zabrzu,
Teresa Supińska- nauczyciel Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu,
Teresa Ładoś- dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Zabrzu,
Andrzej Pasek- wicedyrektor Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu,
Walerian Kubicz- nauczyciel Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu.
Janusz Makowski- dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Zabrzu,
Wiesław Darewski- nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Zabrzu oraz Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Zabrzu,
Jolanta Skorupa- dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Zabrzu,
Grażyna Klein- Jarasz- nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Zabrzu,
Mariola Jakubiec- Gawron- wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,
Zbigniew Naglik- nauczyciel Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,
Wojciech Woźniak- nauczyciel, doradca metodyczny w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu,
Joanna Nikołajew- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zabrzu.
Bożena Jakubowska i Bożena Mroczek- nauczyciele Przedszkola Nr 1 w Zabrzu,
Agnieszka Słodka- Kaszlej i Izabela Zimoch- nauczyciele Przedszkola Nr 3 w Zabrzu,
Renata Potrzeszcz, Bożena Rucińska i Klaudia Bokemueller- nauczyciele Przedszkola Nr 27
w Zabrzu,
Ewa Klimas i Dorota Zbraniborska- nauczyciele Przedszkola Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi
w Zabrzu,
Elżbieta Mendecka i Mirosława Ordysińska- nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 43 w Zabrzu.
Małgorzata Kaczmar i Monika Zajdel- nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11
w Zabrzu,
Aneta Łacwik, Aneta Ćwikiel- Łoboda, Joanna Łochunko i Beata Ordon- Zaborowska- nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Zabrzu,
Małgorzata Mossoczy i Beata Wyrzykowska Piesik- nauczyciele Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu,
Joanna Kośmider i Ewelina Zięba- Staniszewska- nauczyciele Zespołu Szkół Nr 20 w Zabrzu.

Rozstrzygnięto także konkurs Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej na "Nauczyciela 2013 roku". Tytuł trafił do Elżbiety Rogowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Rokitnicy.