Zabrze przestrzenią rozwoju

XLIV sesja Rady Miasta Zabrze

14.10.2013

21 października o godz. 14.00 w sali sesyjnej UM przy ul. Religi 1 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady Radnych zostanie przedłożonych 27 projektów uchwał w następujących sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2013,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013-2026,
3) przyjęcia Programu Edukacji Ekologicznej dla miasta Zabrze na lata 2013 – 2020, „Przez edukację do zrównoważonego rozwoju”
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na lokalu mieszkalnym nr 6 znajdującym się w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Wolności 328 na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Budowlanej 26a na rzecz Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu,
6) zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Zabrzu,
7) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok,
8) przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zabrze na lata 2013-2018",
9) nadania nazwy dla ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
10) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Biskupice,
11) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Centrum Południe,
12) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Centrum Północ,
13) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Grzybowice,
14) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Guido,
15) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Helenka,
16) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Kończyce,
17) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Maciejów,
18) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Makoszowy,
19) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Mikulczyce,
20) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika,
21) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Osiedle Młodego Górnika,
22) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego,
23) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Pawłów,
24) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Rokitnica,
25) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Zaborze Południe,
26) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Zaborze Północ,
27) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Zandka.