Zabrze przestrzenią rozwoju

Spotkanie dla psychologów i pedagogów w zabrzańskiej Poradni

03.10.2013

2 października w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu odbyło się spotkanie inauguracyjno – szkoleniowe, w którym uczestniczyli pedagodzy i psycholodzy zabrzańskich szkół i placówek oświatowych.

Pierwszym punktem spotkania było omówienie przez Alicję Pawlisz-Opieczonek – psycholog PPP, działań metodycznych, szkoleniowych oraz współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2013/2014. Następnie Dyrektor PPP – Urszula Koszutska przywitała Panią Wiolettę Baraniak – konsultanta z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, która poprowadziła warsztaty szkoleniowe na temat: ”Dziecko w systemie rodzinnym. Pozyskiwanie trudnych rodziców do współpracy”.