Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Sport i Rekreacja” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu

30.09.2013

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Sport i Rekreacja” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem architektonicznym rozwiązania ekspozycji tematycznej dla ronda projektowanego na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu, u zbiegu ulic Pod Borem i przedłużenia ulicy Kopalnianej.

Prace Konkursowe należy dostarczyć w terminie do 30 października 2013 r.

Więcej informacji: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/konkursy-na-opracowanie-koncepcji-architektonicznych-zagospodarowania-rond-na-terenie-ksse-w-zabrzu/konkurs-na-oprac-