Zabrze przestrzenią rozwoju

Kolejna szkoła po termomodernizacji

27.09.2013

Od 2007 roku w Zabrzu realizowany jest program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym szkół i przedszkoli. Na ten cel miasto pozyskuje środki zewnętrzne z Unii Europejskiej, a także Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

25 września uroczyście oddano do użytku salę gimnastyczną Gimnazjum nr 16. To 44 obiekt w mieście, który został poddany termomodernizacji. W uroczystej akademii udział wzięli licznie zaproszeni goście m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Elwira Szczerba-Barańska, dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz ks. prałat Grzegorz Skop, proboszcz parafii św. Anny.
Inwestycja pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku sali gimnastycznej i zaplecza socjalnego Gimnazjum nr 16 w Zabrzu” kosztowała 1,9 mln zł. Wysokość pozyskanego przez miasto dofinansowania to ok. 200 tysięcy zł. Środki pochodzą z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Od 2007 roku na termomodernizacje miasto pozyskało łącznie kwotę ok. 20 mln zł.

Zakres prac w Gimnazjum 16 obejmował:
1. Roboty związane z termomodernizacją dachu (przebudową, remontem, dociepleniem i pokryciem dachu)
2. Wymianę wszystkich okien wraz z parapetami i drzwi przewidzianych do wymiany
3. Wykonanie nowych posadzek, podłóg w obrębie przedmiotowych budynków
4. Renowację elewacji obiektu, wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich
5. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
6. W związku ze zmianami funkcjonalnymi przebudowę wnętrz obiektu
7. Przebudowę i remont elementów małej architektury (murki, balustrady, schody zewnętrzne)
8. Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz nowych schodów zewnętrznych
9. Wykonanie nowych instalacji w obrębie przedmiotowych budynków: przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacja odgromowa)
10. Wymianę nawierzchni wyższego poziomu dziedzińca szkolnego (nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej)